Ako ste zainteresovani za kozmetičke, hemijske, farmaceutske proizvode, rad u našim laboratorijama će vas osposobiti da ih i pravite, prateći dostignuća savremene hemijske i farmaceutske tehnologije.

  • Živimo brzo, gazimo krupnim koracima, trošeći energiju, naprežući organizam, tražeći od njega sve više. Zato pomoć tražimo i nalazimo u vidu lekovitih masti, tableta, kapsula i praškova.
  • U toku četvorogodišnjeg školovanja ovog obrazovnog profila učenici stiču stručna znanja neophodna za obavljanje profesionalnih zadataka u delokrugu rada.
  • Delokrug poslova i radnih zadataka je planiranje, praćenje, kontrola i analiza tehnološkog procesa, sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda i skladištenje u hemijskoj i farmaceutskoj industriji.
  • Po završetku školovanja tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju ume da proizvede različite farmaceutske i kozmetičke proizvode, boje i lakove, pesticide, sredstva za pranje, masti i ulja…

Mogućnost daljeg školovanja su: Tehnološki fakultet, Prirodno - matematički fakultet, Tehnički fakultet, Poljoprivredni fakultet, Medicinski fakultet… Više škole…

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OPŠTEOBRAZOVNIH I STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL - TEHNIČAR ZA HEMIJSKU I FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU

1. Tabela opšteobrazovnih predmeta

Opšteobrazovni predmeti

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Srpski jezik i književnost

*

*

*

*

Strani jezik

*

*

*

*

Fizičko vaspitanje

*

*

*

*

Matemetika

*

*

*

*

Računarstvo i informatika

*

 

 

 

Istorija

*

 

 

 

Likovna kultura

 

*

 

 

Geografija

*

 

 

 

Biologija

*

 

 

 

Sociologija i prava građana

 

 

 

*

Izborni predmeti

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Građansko vspitanje/verska nastava

*

*

*

*

Izborni predmet prema programu obrazovnog profila

 

*

*

*

1. Muzička kultura

 

*

*

 

2. Ekologija i zaštita životne sredine

 

*

*

 

3. Izabrana poglavlja matematike

 

 

*

*

4. Istorija (odabrane teme)

 

*

*

 

5. Izračunavanje u hemiji

 

 

*

*

6. Logika sa etikom

 

 

*

*

2. Tabela stručnih predmeta

Stručni predmeti

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Opšta i neorganska hemija

*

 

 

 

Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

*

 

 

 

Mikrobiologija

 

*

 

 

Analitička hemija

 

*

 

 

Organska hemija

 

*

 

 

Tehnološke operacije

 

*

*

 

Tehnologija hemijskih proizvoda

 

 

*

 

Fizička hemija

 

 

*

*

Kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda

 

 

 

*

Automatska kontrola procesa

 

 

 

*

Tehnologija farmaceutskih proizvoda

 

 

 

*

Preduzetništvo

 

 

 

*

Spisak udžbenika po razredima

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

PREUZMI

PREUZMI

PREUZMI

PREUZMI