Tehničar dizajna odeće

Tehničar dizajna odeće
  • Dizajneri odeće su budući modni kreatori.
  • Tehničar dizajna odeće je četvorogodišnje zanimanje iz sektora mode,tekstila i kože.
  • Primarni zadatak škole je na kreativan i zanimlјiv način obrazovati učenike na području  mode ,tekstila i likovne umetnosti.
  • Svakog učenika podstičemo  na inovativnost,kreativnost, dizajnersko umeće  i razvijanje preduzetničkog duha.

Dizajneri odeće  su stvaraoci jedne od najatraktivnijih vrsta proizvoda – MODNIH PROIZVODA.

  • Dizajner odeće radi na kreativnom pristupu, stvaranju i realizaciji odeće u modernom duhu prateći domaće i svetske modne trendove i modna dostignuća dizajna. Osmišlјava  odevne kombinacije linija, proporcija, boja, tekstura. Oslanjajući se na svoju maštu , razvija originalan stil.
  • U procesu stvaranja slike, dizajner crta skice, tražeći najbolјe kombinacije tkanina i nijansi , naglašavajući  estetiku i lepotu proizvoda.
  • Naš nastavni plan je kreativan jer je i samo zanimanje takvo.

Mogućnost dalјeg školovanja su  TEHNIČKI FAKULTETI, AKADEMIJA UMETNOSTI , PRIMENјENA LIKOVNA AKADEMIJA, VISOKE ŠKOLE...

 

RADOVI  NAŠIH UČENIKA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OPŠTEOBRAZOVNIH I STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL - TEHNIČAR DIZAJNA ODEĆE

1. Tabela opšteobrazovnih predmeta

Opšteobrazovni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
Srpski jezik i književnost * * * *
Strani jezik * * * *
Fizičko vaspitanje * * * *
Matematika * * * *
Računarstvo i informatika *      
Istorija *      
Likovna kultura *      
Hemija *      
Geografija *      
Biologija *      
Fizika *      
Sociologija i prava građana     *  
Izborni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
Građansko vspitanje/verska nastava * * * *
Biologija     *  
Istorija (odabrane teme)     * *
Muzička kultura     *  
Logika sa etikom     * *

2. Tabela stručnih predmeta

Stručni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
Crtanje i slikanje * * *  
Teorija forme *      
Istorija tekstila   *    
Osnove dizajna tekstila   *    
Dizajn odeće   * * *
Tekstilni materijali * *    
Konstrukcija i modelovanje odeće   * * *
Tehnologija odeće   * * *
Praktična nastava   * * *
Preduzetništvo       *
Izborni predmeti     * *
Izborni stručni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
Tkani i pleteni unikatni tekstil     *  
Primena računara u dizajnu odeće     *  
Primena računara u konstrukciji odeće     *  
Komadno oplemenjivanje tekstilnog materijala     *  
Pustovanje vune       *
Bojeni i štampani unikatni tekstil       *
Dizajn veza za šivaće automate       *
Sitoštampa       *