Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju

Ako ste zainteresovani za kozmetičke, hemijske, farmaceutske proizvode, rad u našim laboratorijama će vas osposobiti da ih i pravite, prateći dostignuća savremene hemijske i farmaceutske tehnologije.

  • Živimo brzo, gazimo krupnim koracima, trošeći energiju, naprežući organizam, tražeći od njega sve više. Zato pomoć tražimo i nalazimo u vidu lekovitih masti, tableta, kapsula i praškova.
  • U toku četvorogodišnjeg školovanja ovog obrazovnog profila učenici stiču stručna znanja neophodna za obavljanje profesionalnih zadataka u delokrugu rada.
  • Delokrug poslova i radnih zadataka je planiranje, praćenje, kontrola i analiza tehnološkog procesa, sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda i skladištenje u hemijskoj i farmaceutskoj industriji.
  • Po završetku školovanja tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju ume da proizvede različite farmaceutske i kozmetičke proizvode, boje i lakove, pesticide, sredstva za pranje, masti i ulja…

Mogućnost daljeg školovanja su: Tehnološki fakultet, Prirodno - matematički fakultet, Tehnički fakultet, Poljoprivredni fakultet, Medicinski fakultet… Više škole…

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OPŠTEOBRAZOVNIH I STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL - TEHNIČAR ZA HEMIJSKU I FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU

1. Tabela opšteobrazovnih predmeta

Opšteobrazovni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
Srpski jezik i književnost * * * *
Strani jezik * * * *
Fizičko vaspitanje * * * *
Matematika * * * *
Računarstvo i informatika *      
Istorija *      
Likovna kultura   *    
Geografija *      
Biologija *      
Sociologija i prava građana       *
Izborni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
Građansko vaspitanje/verska nastava * * * *
Izborni predmet prema programu obrazovnog profila   * * *
1. Muzička kultura   * *  
2. Ekologija i zaštita životne sredine   * *  
3. Izabrana poglavlja matematike     * *
4. Istorija (odabrane teme)   * *  
5. Izračunavanje u hemiji     * *
6. Logika sa etikom     * *

2. Tabela stručnih predmeta

Stručni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
Opšta i neorganska hemija *      
Tehničko crtanje sa mašinskim elementima *      
Mikrobiologija   *    
Analitička hemija   *    
Organska hemija   *    
Tehnološke operacije   * *  
Tehnologija hemijskih proizvoda     *  
Fizička hemija     * *
Kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda       *
Automatska kontrola procesa       *
Tehnologija farmaceutskih proizvoda       *
Preduzetništvo       *

Spisak udžbenika po razredima

I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
PREUZMI PREUZMI PREUZMI PREUZMI