Kontakt

Srednja škola "Sveti Sava"
Podgorička 7, 25101 Sombor

  • Direktor:

Jelena Kokot

telefon: 025/423-982

E-mail: direktor@ss-svetisava.edu.rs

  • Sekretar:

Ljubica Balać

telefon: 025/432-810

E-mail: sekretar@ss-svetisava.edu.rs

  • Pedagog:

Verica Kozlina

telefon: 025/432-811

E-mail: pedagog@ss-svetisava.edu.rs

  • Administrativno-finansijski podaci:

PIB: 100614870

Matični broj: 08204918

Šifra delatnosti: 80220

Broj žiro računa: 840-1170660-33

Za sve ostale informacije kontaktirajte nas putem telefona škole: 025/415-699, 025/432-810, fax: 025/422-972, ili putem elektronske pošte: skola