Propisi

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Statut Srednje škole "Sveti Sava"

Finansijski plan 2018

Zavrsni racun 2017

Skolski program

Skolski razvojni plan

Poslovnik o radu Skolskog odbora

Poslovnik o radu Saveta roditelja

Poslovnik o radu Nastavnickog veca

Poslovnik o radu Ucenickog parlamenta

Pravila ponasanja u skoli

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima ucenika

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

Pravilnik o radu

Pravilnik o nacinu regulisanja izostanaka ucenika

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Pravilnik o organizaciji budzetskog racunovodstva

Finansijski plan 2019

Pravilnik o nacinu evidentiranja i pracenja DK rada

Zavrsni racun 2018.godina

Godišnji izveštaj za školsku 2018/2019.godinu

Godišnji plan rada za školsku 2019/2020.godinu

Finasijski plan 2020

Finansijski izveštaj 2019

Godišnji izveštaj za školsku 2019/2020.godinu

Godišnji plan rada za školsku 2020/2021.godinu

Finansijski plan za 2021.godinu

Finansijski izveštaj za 2020.godinu

Resenje o imenovanju lica za ZPL

Godišnji izveštaj za školsku 2020/2021.godinu

Godišnji plan rada za školsku 2021/2022.godinu

Školski razvojni plan 2021-2024

Školski program 2022-2026

Godišnji izveštaj za školsku 2021-2022.godinu

Godišnji plan rada za školsku 2022-2023.godinu

Školski razvojni plan 2021-2024

Školski program 2022-2026

Godišnji izveštaj za školsku 2022/2023. godinu

Godišnji plan rada za školsku 2023-2024. godinu

Samovrednovanje - oblast postignuća učenika

Informator i radu