Nenastavno osoblje

  • Direktor:

Jelena Kokot

  • Sekretar:

Ljubica Balać

  • Pedagog:

Verica Kozlina

  • Bibliotekar:

Mirjana Božičić

  • Šef računovodstva:

Dragana Sandić

  • Administrativno-finansijska služba:

Snežana Raič

  • Školski majstor:

Blagoje Žigić

Dragan Marković

  • Spremačice:

Bosiljka Zorić

Vesna Macanović

Jovanka Gagić

Vesna Banić

Dragana Savić

Danijela Trivić

Ljiljana Trivić