Frizer

Jedno od najatraktivnijih zanimanja današnjice jeste upravo zanimanje frizera, jer njihova uloga nije samo šišanje već kompletna analiza crta lica, tena, kao i ličnosti klijenta sa ciljem da novom frizurom iz njega izvuče maksimum.

  • U toku trogodišnjeg školovanja učenici stiču stručno obrazovanje bazirano na savremenim dostignućima nauke, tehnologije i prakse. Osim sa tehnikama i veštinama učenici se upoznaju sa stilovima i estetskim pravilima kreiranja oblika frizura.
  • Od samog početka učenici počinju sa savladavanjem nastavnog plana i programa prateći aktuelne modne trendove i tehnike u ovoj oblasti.

Frizer pruža usluge usmerene na negu kose. Posao frizera uključuje pranje, šišanje, estetsko oblikovanje kose žena i muškaraca.

  • Ako ste kreativni, imate dobru moć opažanja, pratite modne trendove onda ovaj posao može biti VAŠ POSAO IZ SNOVA!
  • Ukoliko imate želje i potrebe za kreativnim i manuelnim radom, na pravom ste mestu, jer biti frizer je jedan od najboljih manuelnih zanata koji Vam pruža mogućnost da usavršite kreativan i isplativ posao, u kom možete da upotrebite sav svoj smisao za lepo, kreativno i korisno i spojite ih u jednu celinu.
  • Ako želite da steknete najbolje obrazovanje u vidu teorijske i praktične nastave, mi smo škola za vas.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OPŠTEOBRAZOVNIH I STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL - FRIZER

1. Tabela opšteobrazovnih predmeta

Opšteobrazovni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED
Srpski jezik i književnost * * *
Strani jezik * * *
Fizičko vaspitanje * * *
Matemetika * * *
Računarstvo i informatika *    
Istorija *    
Hemija *    
Ekologija i zaštita životne sredine *    
Likovna kultura   *  
Geografija   *  
Sociologija i prava građana   *  
Izborni predmeti I GODINA II GODINA III GODINA
Građansko vspitanje/verska nastava * * *
Muzička kultura   * *
Istorija (odabrane teme)   * *
Izabrani sport     *

2. Tabela stručnih predmeta

Stručni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED
Poznavanje preparata * *  
Osnove anatomije i fiziologije *    
Higijena     *
Prva pomoć *    
Psihologija komunikacije   *  
Osnove dermatologije     *
Estetsko oblikovanje frizura   * *
Praktična nastava * * *
Preduzetništvo     *