O školi

O školi

Srednja škola „Sveti Sava” nalazi se u Podgoričkoj ulici, u zgradi bivšeg Radničkog univerziteta „Blagoje Parović”, a u blizini Pedagoškog fakulteta i Doma učenika srednjih škola. Ime prvog srpskog prosvetitelja i zaštitnika zanata – SVETOG SAVE, Škola nosi od 1997. godine kada je proširila delatnost tekstilne i kožarske struke na područje rada ličnih usluga (muški frizer, ženski frizer, a od 2002. godine manikir-pedikir). Pre toga, od 1990. godine Škola je nosila naziv Srednja tekstilno-kožarska škola. Tada je, praktično, i osnovana i smeštena u ovu zgradu.

Naravno, obrazovanje kožarske, tekstilne i frizerske struke ne počinje tek tada, već ima svoje dublje korene u prošlosti. Može se reći da istorijat Srednje škole „Sveti Sava” počinje od 1944. godine kada je osnovana Državna ženska zanatska škola, koja 1949. prerasta u Stručnu školu učenika u privredi, a kasnije menja naziv u Školu za kvalifikovane radnike. Spajanjem Tehničke škole i Škole za kvalifikovane radnike 1968. godine formiran je Tehnički školski centar. Od tada Tekstilno-kožarska škola postoji samo kao odsek pri Tehničkoj školi. Tek 1990. godine, 1. septembra, Srednja tekstilno-kožarska škola izdvojila se iz Tehničke škole i počela sa samostalnim radom.

U Letopisu Škole stoji da je 1990. godine upisano 15 odeljenja, odnosno 361 učenik. Najveći broj učenika, 730, upisan je školske 2002/2003. godine kada je formirano 27 odeljenja. Školske 2006/2007. godine ova škola ima 21 odeljenje i 525 učenika.

Srednja škola „Sveti Sava” redovno učestvuje na republičkim takmičenjima tekstilnih i kožarskih škola, kao i na republičkim takmičenjima frizera, manikira i pedikira. Na tim takmičenjima Škola se često visoko plasirala što govori o kvalitetu nastave i osposobljenosti učenika.

Godine 1994. Škola je bila organizator i domaćin prve Tekstilijade – susreta tekstilnih i kožarskih škola Republike Srbije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Tada je održano prvo republičko takmičenje tekstilnih i kožarskih škola. Takođe je u organizaciji Srednje škole „Sveti Sava” u Somboru održano VIII republičko takmičenje učenika muških i ženskih frizera. Godinama je ova škola bila domaćin opštinskog i okružnog tamičenja u poznavanju srpskog jezika i jezičke kulture.

Dan škole i školska slava – DAN SVETOG SAVE, obeležava se svečano svakog 27. januara osvećenjem Škole u prisustvu sveštenika i prigodnom priredbom na kojoj učenici prikazuju svoja umeća u recitovanju, glumi, muzici, plesu, manekenstvu...

Pored niza sekcija koje deluju u Školi (recitatorska, dramska, novinarska, veziljska, modelarska, sportske sekcije...) posebnu atrakciju predstavlja manekenska sekcija. Na svojim nastupima u vidu modnih revija, članovi sekcije, manekeni i manekenke, popularišu rad Škole jer prikazuju odeću, frizure i obuću koju kreiraju i izrađuju sami učenici uz pomoć nastavnika praktične nastave.