Tehničar za zaštitu životne sredine

Tehničar za zaštitu životne sredine

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine sa ciljem očuvanja  biološke ravnoteže.

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču stručna znanja koja se zasnivaju na:

  • Izučavanju fizičko hemijskih i bioloških procesa koji ugrožavaju životnu sredinu.
  • Merenju i analiziranju parametara zagađenja životne sredine.
  • Sprovođenju preventivnih i zaštitnih mera u cilju očuvanja životne sredine.
  • Razvijanju ekološke svesti

Danas je problem zaštite životne sredine jedan od najbitnijih i najvažnijih svetskih problema.

Tehničar za zaštitu životne sredine jeste zanimanje koje se bavi ovim problemom i koje postaje nezaobilazno u savremenom društvu.

Posao tehničara za zaštitu životne sredine je veoma raznolik i dinamičan, jer može raditi na otvorenom ali i u zatvorenom prostoru poput laboratorija.

Mogućnost daljeg školovanja su: Tehnološki fakultet, Prirodno - matematički fakultet, Tehnički fakultet, Poljoprivredni fakultet… Više škole…

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OPŠTEOBRAZOVNIH I STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL - TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Tabela opšteobrazovnih i stručnih predmeta

Opšteobrazovni/Stručni predmeti I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
Srpski jezik i književnost * * * *
Strani jezik * * * *
Sociologija     *  
Filozofija       *
Istorija * *    
Muzička umetnost *      
Likovna kultura   *    
Fizičko vaspitanje * * * *
Matemetika * * * *
Računarstvo i informatika *      
Geografija *      
Fizika * *    
Građansko vaspitanje/verska nastava * * * *
Biologija *      
Ustav i prava građana       *
Opšta i neorganska hemija *      
Tehničko crtanje i mašinski elementi *      
Organizacija poslovanja   *    
Organska hemija   *    
Analitička hemija   *    
Mašine, aparati i operacije     *  
Hemijska tehnologija     *  
Automatska obrada podataka       *
Izvori zagađenja životne sredine   *    
Ispitivanje tla, vode i vazduha   *    
Fizička hemija     *  
Mikrobiologija     *  
Instrumentalne metode analize       *
Zagađivanje i zaštita tla     *  
Zagađivanje i zaštita vode       *
Zagađivanje i zaštita vazduha       *
Prerada i odlaganje čvrstog otpada     *  
Prerada i odlaganje otpadnih voda       *

Spisak udžbenika po razredima

I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
PREUZMI PREUZMI PREUZMI PREUZMI