Raspored emitovanja obrazovnih sadržaja

Ministarstvo je ustanovila web lokaciju sa namerom da pruži podršku u realizaciji obrazovno-vaspitnog rada učenicima, nastavnicima i roditeljima i doprinese prevazilaženju trenutne krizne situacije. Posetite rasporednastave.gov.rs